Struktura

Najwyższą władzą statutową Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków, które do reprezentowania powołuje Radę Nadzorczą. Na dzień dzisiejszy tworzą ją:


Kazimiera Wrona - Przewodnicząca RN

Tomasz Gazda - Sekretarz

Helena Barnaś, Waldemar Dubiel - Członkowie