Członkowie

Spółdzielnia zrzesza 44 członków oraz zatrudnia 65 pracowników, którzy stanowią nasz najcenniejszy kapitał. Naszą siłą jest tradycja, wysoka jakość oraz stworzone przez lata istnienia solidne podstawy i dobra marka, pozwalające nam dziś na podejmowanie nowych wyzwań zmierzających do rozwoju Spółdzielni.
Za największy sukces uważamy miano dobrego pracodawcy oraz dobry wizerunek u partnerów handlowych i naszych Klientów.